ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ( ITA )

logo-maeo

การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

img19

  

img7 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
img7 เชิญชวนประชาสัมพันธ์ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

img7 รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563

img7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

img7 ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปล่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

img7 รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2562
8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
LostFile JPG 14184696
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้5
เมื่อวานนี้14
สัปดาห์นี้126
เดือนนี้316
ทั้งหมด42456
QR-Code