งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

logo-maeo

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

img18

 

1

 

        เดิมการปกครองได้ปกครองแบบระบอบ“พ่อเมือง” โดยมีพระยาเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองแล้วไปขึ้นตรงต่อเจ้านคร ตำบลแม่อ้อ ไม่ปรากฏ หลักฐานว่าขึ้นตรงต่อนครหรือเมืองอะไรเพียงแต่รู้จากผู้เฒ่าผู้แก่จดเขียนไว้ในใบลานบ้าง จำมาเล่าปากต่อปากบ้าง ขนาดของพื้นที่ที่บอกเล่านั้นไม่เฉพาะตำบลแม่อ้อในปัจจุบัน ยังกว้างไกลไปถึง ป่าแงะ ป่าแดด ดอยหัวง้ม  ฝั่งตื้นเชียงเคี่ยน ห้วยสัก (ป่าสัก)

เดิมมีพ่อเมืองชื่อ

พระยาปุ๊ด

เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนที่ 1

 

พระยาวงค์

เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนที่ 2

 

พระยาแก้ว

เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนที่ 3

 

พระยาเตป(เทพ)

เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนที่ 4

 

พระยาเหลา

เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนที่ 5

         ต่อมาในปี 2450 ทางราชการได้เปลี่ยนฐานะการปกครองแบบระบอบ “พ่อเมือง” ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ โดยมีปลัดกิ่งอำเภอมาประจำ เรียกว่า “กิ่งอำเภอพาน” โดยตั้งที่ทำการอยู่บ้านฝั่งตื้น (ปัจจุบันบ้านฝั่งตื้นเป็นบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลม่วงคำ) ในปี พ.ศ. 2541 ทางราชการได้โอนกิ่งอำเภอเมืองพาน ไปขึ้นตรงต่ออำเภอแม่ใจเพราะอยู่ใกล้อำเภอแม่ใจมากกว่าอำเภอเมืองเชียงราย

       กิ่งอำเภอพานสมัยนั้นมีไม่กี่ตำบลก็จะมี ตำบลฝั่งตื้น ตำบลหัวง้ม ตำบลแม่อ้อ เริ่มแรกผู้บริหารหรือผู้นำตำบลในสมัยนั้นเรียกว่า “พ่อแคว่นหรือเจ้าแคว่น” (ผู้บอกเล่าไม่ได้บอกว่าดำรงตำแหน่งปีไหน พ.ศ. ใด และออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่)

 ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนแรก

คือ  พ่อแคว่นธรรมะลังกา

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 2

คือ  พ่อแคว่นหนานต๊ะ บ้านแม่อ้อ

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 3

คือ  พ่อแคว่นน้อยใจ๋ (ปัจจุบันคือ บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7)

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 4

คือ  พ่อแคว่นหนานธิ (ปัจจุบันคือ บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10)

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 5

คือ  พ่อแคว่นสุภา เชื้อเมืองพาน (ปัจจุบันคือ บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6)

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 6

คือ  พ่อแคว่นหนานถา สุริยะวงค์ (ปัจจุบันคือ บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4)

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 7

คือ  พ่อแคว่นน้อยสม  แสนธิวัง (ปัจจุบันคือ บ้านกล้วย ตำบลสันมะเค็ด)

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 8

คือ  พ่อแคว่นน้อยติ๊บ  เต็มคำ (ปัจจุบันคือบ้านกว๋าวโท้ง ตำบลสันมะเค็ด

          ต่อมาเมื่อทางราชการได้อนุมัติให้ตำบลแม่อ้อ แยกเป็น 2 ตำบล คือตำบลแม่อ้อและตำบลสันมะเค็ด โดยมีลำน้ำแม่คาวเป็นอาณาเขต ตำบลสันมะเค็ด ก็มีพ่อแคว่นหรือกำนันติ๊บ เต็มคำ เป็นผู้นำตำบล ส่วนตำบลแม่อ้อ ก็ได้มีการเลือกตั้งผู้นำตำบลคนที่ 9 ขึ้นไป

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 9

คือ  พ่อแคว่นจันทร์  มูลเท

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 10

คือ  พ่อแคว่น (กำนัน) ทองด้วง  พุทธวงค์

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 11

คือ  กำนันบุญยงค์  กันทร   รับตำแหน่งเมื่อ 2521 – 2537

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 12

คือ  กำนันรัตน์  ทะรินทร์ รับตำแหน่งเมื่อ 2537 – 2541

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 13

คือ  กำนันชวิน  ปวงใจ   รับตำแหน่งเมื่อ 2542 – 2555

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 14

คือ  กำนันถวิล  เผ่ากา    รับตำแหน่งเมื่อ 2555 – จนถึงปัจจุบัน

         

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นอค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

            โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ดังนี้

10735911 819123241464378 1641545289 n

 

 

 

 

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้0
เมื่อวานนี้11
สัปดาห์นี้131
เดือนนี้412
ทั้งหมด44526
QR-Code