มีข้อผิดพลาด
  • Error loading component: com_media, 1
  • Error loading module MySQL server has gone away SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM qiu3j_modules AS m LEFT JOIN qiu3j_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN qiu3j_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2021-06-14 03:33:44') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2021-06-14 03:33:44') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 105 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering

กิจกรรม Big Cleaning Day 2020 (ครั้งที่ 3)

007

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 (ครั้งที่ 3) ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ณ วัดกู่แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย