ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลแม่อ้อ

239536

ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ,อำเภอพาน ,สาธารณสุขอำเภอ ,สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อ และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลแม่อ้อ โดยมี นายเอนก ปันทะยม ปลัดอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

8787
news
KK
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
LostFile JPG 14184696
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้6
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้6
เดือนนี้213
ทั้งหมด40771
QR-Code