ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/ส.อบต.ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

0099  

ในวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อได้จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/ส.อบต.ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาดูงานศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์ฯ วิสาหกิจชุมชน ตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก

         

8787
news
KK
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
LostFile JPG 14184696
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้3
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้3
เดือนนี้210
ทั้งหมด40768
QR-Code