งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

logo-maeo

มาตราการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

img19

img7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
img7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง มาตรการ กลไก การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
img7 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้11
เมื่อวานนี้14
สัปดาห์นี้131
เดือนนี้412
ทั้งหมด44526
QR-Code