งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

logo-maeo

 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  

และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

img19 

img7 ประจำปีงบประมาณ 2563 img7
img8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต.และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
img8 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
img8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
img8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 img8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 
img7 ประจำปีงบประมาณ 2562 img7
img8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

img8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 

img8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 

img8 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ  

img8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 

img8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 
img8 รายงานผลการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 
img7 ประจำปีงบประมาณ 2561 img7
img8 รายงานผลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประจำปี 2561 
8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้11
เมื่อวานนี้14
สัปดาห์นี้131
เดือนนี้412
ทั้งหมด44526
QR-Code