ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

logo-maeo

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

img19

  

img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ 

img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 

img7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2562 

img7 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
img7 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาวิจารณ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 
8787
news
KK
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
LostFile JPG 14184696
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้5
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้5
เดือนนี้212
ทั้งหมด40770
QR-Code