งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

logo

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกระบวนงาน 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

img7  บทที่ 1 - 3

img7  บทที่ 4

img7  คู่มือการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้0
เมื่อวานนี้11
สัปดาห์นี้131
เดือนนี้412
ทั้งหมด44526
QR-Code