งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

แผนพัฒนาสี่ปี

logo-maeo

แผนพัฒนาสี่ปี

img19

 

img7 img7 แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564 img7 img7

img14  ส่วนที่ 1

img14  ส่วนที่ 2

img14  ส่วนที่ 3  [2]   [3]  

img14  ส่วนที่ 4  [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]

img14  ส่วนที่ 5  

img14  ภาคผนวก

 

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) img7

 img7 เพิ่มเติมฉบับที่1 พ.ศ.2561 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1  

 

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) img7

 img7 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1  

 

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) img7

 img7 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1  

 

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) img7

 img7 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1  

 

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) img7

 img7 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1  

img14 ส่วนที่ 2 

 

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) img7

 img7 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2561 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1   

 

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) img7

 img7 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2561 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1  

 

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) img7

 img7 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 img7

img14 ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ 

img14  ส่วนที่ 1

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้11
เมื่อวานนี้14
สัปดาห์นี้131
เดือนนี้412
ทั้งหมด44526
QR-Code