งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

แผนการดำเนินงาน

logo-maeo

แผนการดำเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

img19

  

img17แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 img17
img14  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
img17แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564 img17 
img14  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขฉบับที่ 1)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขฉบับที่ 2)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขฉบับที่ 3)

 

img17แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563 img17 
img14  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขฉบับที่ 1)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขฉบับที่ 2)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขฉบับที่ 3)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)

 

img17 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2562 img17 
img14  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
img14  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 5)

 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2561 img17
img14  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2560 img17

 img14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่1)

 

 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2558 img17
img14  หน้าปก
img14  ส่วนที่ บทนำ
img14  ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน
     img14  ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
     img14  ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
     img14  ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
    img14  ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    img14  ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    img14  ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
img14  ส่วนที่ บัญชีสรุปโครงการกิจกรรม
img14  สรุปรวมจำนวนโครงการและงบประมาณทั้ง ยุทธศาสตร์

 

img17 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2557 img17
img14  หน้าปก
img14  ส่วนที่ 1 บทนำ
     img14  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
     img14  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
     img14  ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
     img14  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     img14  ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     img14  ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
img14 ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการกิจกรรม
img14 สรุปรวมจำนวนโครงการและงบประมาณทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้11
เมื่อวานนี้14
สัปดาห์นี้131
เดือนนี้412
ทั้งหมด44526
QR-Code