ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

PASE1

 

# กิจกรรม อบต.แม่อ้อ #

# ข่าวประชาสัมพันธ์ #

เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

15 กรกฎาคม 2563

  ช่วงนี้ต้องระวัง “โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัดจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ มีไข้สูงลอย 2...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

16 มิถุนายน 2563

      แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.1)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)

04 มิถุนายน 2563

บัญชีปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

«
»
ความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาฯ

ความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาฯ

09 มีนาคม 2563

ความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ                  การใช้ก๊าซหุงต้มให้ปลอดภัย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ร...

โรคระบาดที่ควรรู้ และการเฝ้าระวัง

โรคระบาดที่ควรรู้ และการเฝ้าระวัง

28 มิถุนายน 2558

    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012    โรคไข้เลือดออก    โรคไวรัสอีโบล่า    โรคมือปากเท้าเปื่อย    โรคไข้หวัดนก H5N1  การฉีดวัคซีนคอต...

พระเจ้าบุ วัดม่อนป่าสัก

พระเจ้าบุ วัดม่อนป่าสัก

22 พฤษภาคม 2557

  เชิญเที่ยวงาน "เก้าเป็ง" ในวันที่ 1 มิถุนายน วัดม่อนป่าสัก (พระเจ้าบุ)     ประวัติความเป็นมา พระเจ้าบุ                      &nbs...

พระธาตุกู่แก้ว

พระธาตุกู่แก้ว

05 พฤษภาคม 2557

  เชิญเที่ยวงาน "สรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว" ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558       พระธาตุกู่แก้ว ตั้งอยู่เขตบ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ ๑๐ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลแม่อ้อ ตั้งอยู่บนยอด...

«
»

# ประกาศประกวดราคา/สอบราคา/ตกลงราคา(เกินแสนบาท) #

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์

26 สิงหาคม 2564

ราคากลางงานโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ ราคากลาง

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์

18 มิถุนายน 2564

ราคากลางงานโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านใหม่เจริญ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านใหม่เจริญ

18 มีนาคม 2564

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านใหม่เจริญ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านสักชัยทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านสักชัยทอง

12 มีนาคม 2564

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านสักชัยทอง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านทรายทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านทรายทอง

12 มีนาคม 2564

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านทรายทอง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโป่งทะลาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโป่งทะลาย

12 มีนาคม 2564

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปป่าสุสานคริสตจักรฯ หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปป่าสุสานคริสตจักรฯ หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ

16 กุมภาพันธ์ 2564

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปป่าสุสานคริสตจักรฯ  หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

16 กุมภาพันธ์ 2564

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

19 มกราคม 2564

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

19 มกราคม 2564

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ราคากลาง

โครงการปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

โครงการปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

12 มกราคม 2564

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพระธาตุคือเวียง - หนองผาหมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพระธาตุคือเวียง - หนองผาหมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

06 มกราคม 2564

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพระธาตุคือเวียง - หนองผา หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก ราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

20 สิงหาคม 2563

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก  ราคากลาง

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

03 สิงหาคม 2563

ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

03 สิงหาคม 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน

03 สิงหาคม 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ

22 กรกฎาคม 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างไหล่คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา

โครงการก่อสร้างไหล่คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา

22 กรกฎาคม 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา ราคากลาง

โครงการปรับปรุงศูนย์ อสม. หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

โครงการปรับปรุงศูนย์ อสม. หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

22 กรกฎาคม 2563

ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ อสม. หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

22 กรกฎาคม 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ราคากลาง

โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ

โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ

22 กรกฎาคม 2563

ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

26 มิถุนายน 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา

22 มิถุนายน 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง

01 มิถุนายน 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง เชื่อมบ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง เชื่อมบ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16

27 พฤษภาคม 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง เชื่อมบ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16 ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ เชื่อมถนนขึ้นพระธาตุกู่แก้ว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ เชื่อมถนนขึ้นพระธาตุกู่แก้ว

27 พฤษภาคม 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ เชื่อมถนนขึ้นพระธาตุกู่แก้ว ราคากลาง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด

17 เมษายน 2563

ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด ราคากลาง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

17 เมษายน 2563

ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

โครงการก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

17 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว

โครงการก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว

17 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

17 เมษายน 2563

ราคากลางงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง

16 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

01 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ

01 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโป่งทะลาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโป่งทะลาย

01 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย ราคากลาง

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

10 มกราคม 2563

ราคากลางงานต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง ราคากลาง

โครงการปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

โครงการปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

10 มกราคม 2563

ราคากลางงานปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโป่งทะลาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโป่งทะลาย

10 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโป่งทะลาย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว

10 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

09 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ราคากลาง

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

09 มกราคม 2563

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ ราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

03 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  บ้านแม่อ้อหลวง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

03 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  บ้านแม่อ้อหลวง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านแม่แก้วเหนือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ

22 พฤศจิกายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านแม่แก้วเหนือ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

05 พฤศจิกายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  บ้านแม่อ้อหลวง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

05 พฤศจิกายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านปอเรียง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน

05 พฤศจิกายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

19 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

19 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

19 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

19 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

14 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

14 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

09 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก ราคากลาง

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

09 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย

09 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย ตำบลแม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน

09 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน ต.แม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

09 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า

07 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

31 กรกฎาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ต.แม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

30 กรกฎาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ ต.แม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

20 มิถุนายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง ต.แม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

20 มิถุนายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ต.แม่อ้อ ราคากลาง

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6

08 พฤษภาคม 2562

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อ้อ ราคากลาง

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7

08 พฤษภาคม 2562

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อ้อ ราคากลาง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

22 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14

04 กุมภาพันธ์ 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย เชื่อม หมู่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง  ราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 ถนนสายวันพระธาตุคือเวียง - พระบาทสี่ร้อย

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 ถนนสายวันพระธาตุคือเวียง - พระบาทสี่ร้อย

04 กุมภาพันธ์ 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  บ้านสันป่าเมา สายวัดพระธาตุคือเวียง-พระบาทสี่ร้อย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13

04 กุมภาพันธ์ 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง เชื่อม หมู่ 13 บ้านสันป่าเมา  ราคากลาง

«
»

พระเจ้าบุ วัดม่อนป่าสัก

 

เชิญเที่ยวงาน "เก้าเป็ง" ในวันที่ 1 มิถุนายน

วัดม่อนป่าสัก (พระเจ้าบุ)

 

วดมอนปาสก2

 

ประวัติความเป็นมา พระเจ้าบุ                 

           สมัยนั้นชาวบ้านทั่วไปพากันเรียกวัดนี้ว่า วัดศรีโคมคำบ้าง วัดสันป่าสักบาง เนื่องจากส่วนใหญ่ในบริเวณวัดนั้นมีต้นไม้นานาชนิดล้อมรอบ

 

           เย็นวันหนึ่ง ขณะที่หลวงพ่อบุญทา คันธวังโส กำลังนั่งเขียนธรรมอยู่ที่ระเบียงกุฏิ มีนกจี๋แจบ (นกกางเขน) บินมาใกล้ๆ หลวงพ่อแล้วก็บินไปจับตรงที่จอมปลวกใหญ่ ที่อยู่กลางลานวัด  และนกจี๋แจบก็บินอย่างนี้แทบทุกวัน หลวงพ่อจึงสงสัย จึงชักชวนชาวบ้านมาช่วยกันขุดจอมปลวกนั้นดู ก็ได้พบพระพุทธรูปหินองค์หนึ่ง มีหน้าตักกว้าง 62 นิ้ว สูง 99 นิ้ว เมื่อขุดต่อไปก็พบพระพุทธรูปองค์เล็กๆ  อีกหลายองค์

11071048 961047607281201 8312426820970163721 n

 

            หลังจากนั้นต่อมาในพื้นที่ตำบลแม่อ้อและพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อน หลวงพ่อบุญทาท่านจึงได้ร่วมกับชาวบ้านพร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในตำบลแม่อ้อมาทำพิธีขอฝน พร้อมทั้งสรงน้ำพระพุทธรูปหินโบราณ (หลวงพ่อบุ) ที่ขุดพบ โดยทำพิธีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ (เก้าเป็ง) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ใต้ พอเริ่มทำพิธีไปได้ไม่นานท้องฟ้าก็มืดครึ้ม ฝนก็ได้ตกลงมา ทำให้ชาวบ้านและพระสงฆ์ที่ร่วมพิธีการนั้นเปียกฝนไปตามๆ กัน หลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านในตำบลแม่อ้อ จึงได้กำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ เป็นประเพณีวันทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปหินโบราณ (หลวงพ่อบุ) เป็นประจำทุกปี สืบต่อกันมา

 

 

 

 

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
LostFile JPG 14184696
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้4
เมื่อวานนี้16
สัปดาห์นี้4
เดือนนี้424
ทั้งหมด42564

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อ้อ

facebook

QR-Code