มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

icon3

icon1

icon2

 

ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

หน่วยงานที่สำคัญ


 

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมัน


Module By http://colorpack.co.th

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้5
เมื่อวานนี้14
สัปดาห์นี้70
เดือนนี้161
ทั้งหมด594
QR-Code

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อบต.แม่อ้อสัญจรเพื่อประชาคมหมู่บ้านบูรณาการแผนชุมชนและแผนแม่บทเศรษฐกิจ

04.04.2557

โครงการ อบต.แม่อ้อสัญจรเพื่อประชาคมหมู่บ้านบูรณาการแผนชุมชนและแผนแม่บทเศรษฐกิจชุมชนระหว่าง วันที่ 11 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2557 มีบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยสัก,เทศบาลตำบลสันมะเค็ด,เทศบาลตำบลดอยลาน รณรงค์โครงการงานศพปลอดเหล้าปลอดควันธูปและโครงการ รณรงค์แยกขยะ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯอบต.แม่อ้อฯลฯ
การฝึกอบรมกิจกรรมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

04.04.2557

การฝึกอบรมกิจกรรมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพข้าว กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจากตำบลแม่อ้อและตำบลสันมะเค็ด
อบต.แม่อ้อ ประชุมชี้แจง กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ

19.02.2557

อบต.แม่อ้อ ประชุมชี้แจง กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอมาอย่างแท้จริง พร้อมแนะนำคณะกรรมการฯ (พี่เลี้ยง) ในแต่ละด้าน
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางเดินสุขภาพ ประจำปี 2557

11.02.2557

อบต.แม่อ้อ เปิดเวทีจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางเดินสุขภาพ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั่วคราว อบต.แม่อ้อ  
ต้อนรับ ฯพณฯวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

31.01.2557

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 อบต.แม่อ้อ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งที่ ฯพณฯวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมามอบนโยบายข้อราชการ และมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่อ้อ ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

 

 


 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวพื้นอาคารที่ทำการ อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

25.03.2557

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 266,610บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

04.03.2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ รายละเอียดเพิ่มเติม
จ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลแม่อ้อ

04.03.2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,948,000 บาท ดังรายการต่อไปนี้           1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 (สุดซอย) หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก           2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย           3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด สา
จ้างเหมาโครงการติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

04.03.2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแก่ชุมชนในตำบลแม่อ้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,279 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

27.02.2557

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประมูลราคาโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เสนอราคาจำนวน 2 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์.เวอคส์ จำกัด  ดาวน์โหลดประกาศ

 

 


 

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลแม่อ้อ

04.04.2557

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อบต.แม่อ้อ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลแม่อ้อ   
การแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

04.04.2557

  14 มีนาคม 2557 บรรยากาศโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นกล้าเกม 2557 ร่วมกับศพด.เทศบาลตำบลสันมะเค็ดและศพด.ตำบลหัวง้ม ปีนี้ อบต.แม่อ้อรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปีหน้าอบต.หัวง้ม  {gallery}gallery/album2{/gallery}
แก้ไขปัญหาโรคระบาดไข้เลือดออก

04.04.2557

วันนี้ 20 กันยายน 2557 คณะผู้นำหมู่บ้านสักชัยทอง หมู่ที่ 20 ,จนท.รพ.สต.แม่อ้อ (หมอฮวย,หมอหนึ่ง) และป้องกันฯ อบต.แม่อ้อ ร่วมบูรณาการดำเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดไข้เลือดออก หลังจากทีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 20 {gallery}gallery/album1{/gallery}