icon3

icon1

icon2

 

ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

หน่วยงานที่สำคัญ


 

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมัน


Module By http://colorpack.co.th

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้21
สัปดาห์นี้61
เดือนนี้228
ทั้งหมด661
QR-Code

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อบต.แม่อ้อสัญจรเพื่อประชาคมหมู่บ้านบูรณาการแผนชุมชนและแผนแม่บทเศรษฐกิจ

04.04.2557

โครงการ อบต.แม่อ้อสัญจรเพื่อประชาคมหมู่บ้านบูรณาการแผนชุมชนและแผนแม่บทเศรษฐกิจชุมชนระหว่าง วันที่ 11 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2557 มีบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยสัก,เทศบาลตำบลสันมะเค็ด,เทศบาลตำบลดอยลาน รณรงค์โครงการงานศพปลอดเหล้าปลอดควันธูปและโครงการ รณรงค์แยกขยะ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯอบต.แม่อ้อฯลฯ
การฝึกอบรมกิจกรรมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

04.04.2557

การฝึกอบรมกิจกรรมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพข้าว กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจากตำบลแม่อ้อและตำบลสันมะเค็ด
อบต.แม่อ้อ ประชุมชี้แจง กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ

19.02.2557

อบต.แม่อ้อ ประชุมชี้แจง กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอมาอย่างแท้จริง พร้อมแนะนำคณะกรรมการฯ (พี่เลี้ยง) ในแต่ละด้าน
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางเดินสุขภาพ ประจำปี 2557

11.02.2557

อบต.แม่อ้อ เปิดเวทีจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางเดินสุขภาพ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั่วคราว อบต.แม่อ้อ  
ต้อนรับ ฯพณฯวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

31.01.2557

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 อบต.แม่อ้อ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งที่ ฯพณฯวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมามอบนโยบายข้อราชการ และมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่อ้อ ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

 

 


 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

21.04.2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ (ฝ่ายพัสดุ กองคลัง) และวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ระหว่
จ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลแม่อ้อ

21.04.2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ดังรายการต่อไปนี้           1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน           2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย           3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ           4. โค
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวพื้นอาคารที่ทำการ อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

25.03.2557

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 266,610บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

04.03.2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ รายละเอียดเพิ่มเติม
จ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลแม่อ้อ

04.03.2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,948,000 บาท ดังรายการต่อไปนี้           1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 (สุดซอย) หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก           2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย           3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด สา

 

 


 

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลแม่อ้อ

04.04.2557

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อบต.แม่อ้อ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลแม่อ้อ  {gallery}gallery/album3{/gallery}
การแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

04.04.2557

  14 มีนาคม 2557 บรรยากาศโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นกล้าเกม 2557 ร่วมกับศพด.เทศบาลตำบลสันมะเค็ดและศพด.ตำบลหัวง้ม ปีนี้ อบต.แม่อ้อรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปีหน้าอบต.หัวง้ม  {gallery}gallery/album2{/gallery}
แก้ไขปัญหาโรคระบาดไข้เลือดออก

04.04.2557

วันนี้ 20 กันยายน 2557 คณะผู้นำหมู่บ้านสักชัยทอง หมู่ที่ 20 ,จนท.รพ.สต.แม่อ้อ (หมอฮวย,หมอหนึ่ง) และป้องกันฯ อบต.แม่อ้อ ร่วมบูรณาการดำเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดไข้เลือดออก หลังจากทีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 20 {gallery}gallery/album1{/gallery}

 

 


 

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว